สถิติการมาเรียนวันนี้

แสดงผลสถิตินักเรียนในภาพรวมของโรงเรียนทั้งหมด มีจำนวนนักเรียนมาไม่มากี่คน และขาดใครบ้าง หากต้องการดูเป็นรายห้อง กดเข้าไปแล้วให้กดที่รายชื่อห้องเรียนที่จะดูการมาเรียนของนักเรียนในวันน้น


สถิติการมาเรียนย้อนหลัง

แสดงผลสถิตินักเรียนในภาพรวมของโรงเรียนทั้งหมด มีจำนวนนักเรียนมาไม่มากี่คน และขาดใครบ้าง หากต้องการดูเป็นรายห้อง กดเข้าไปแล้วให้กดที่รายชื่อห้องเรียนที่จะดูการมาเรียนของนักเรียนย้อนหลัง


นักเรียนขาดเรียนนาน

แสดงข้อมูลการขาดเรียน บ่อย และนาน ของนักเรียนโดยแสดงเป็นจำนวนครั้งที่นักเรียนไม่มาเรียน และสามารถดูได้ว่าวันไหนนักเรียนขาดเรียนบ้าง